Kvadraturen Legesenter

Vestre Strandgate 32, 4612 Kristiansand

Mobil: 918 66805 - Fax: 382 28881

 

HJEM

KONTAKT

RÅDGIVNING

NYTT

FAQ

LINKER

Nytt

 

 

Professor Willy Pedersen:
Myter står for fall

Kvinner mellom 20-26 år spiller på flere strenger i sin

 seksualitet enn før.
Kvinner kombinerer sin feminitet med flere maskuline trekk.
Kvinner lever ut alle sider ved sin seksualitet:

Opplever mer tilfredshet med sin seksualitet.
Kvinner debuterer tidligere på alle plan.

Bekymringsfullt:
Unge menns utvikling: Forskjellen til unge kvinner har økt.
Gutter som kombinerer femininitet med maskulinitet får ikke

 "betalt" for dette (jmf. unge kvinner).
Gutter: Viktigere med kos, kyss og kjærtegn enn selve samleiet.
Nå: Motsatt for jenter! (Kontrollert for annen seksuell aktivitet)
Gutter har få andre arena for ovennevnte aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homofile blir mobbet og banket

Unge homofile mobbes over en lav sko. Halvparten har vært utsatt for vold og trusler.

Artikkel skrevet av Anne Hafstad - Sakset fra Aftenposten

 

Det er først og fremst jevnaldrende som utøver volden.

- Unge homofile er fortsatt en utsatt minoritetsgruppe. De aller yngste er en særlig sårbar og utsatt gruppe, konstaterer forsker Bera Ulstein Moseng ved Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA. Hun har hatt hovedansvaret for rapporten "Vold mot lesbiske og homofile tenåringer", som offentliggjøres i dag.

Undersøkelsen er den aller første i Norge som studerer voldsproblematikk blant tenåringer, med spesiell vekt på unge homofiles levevilkår. Resultatene viser at det fortsatt er langt frem før homofile og lesbiske er fullt ut akseptert i Norge.

De aller yngste som allerede har funnet ut at de er lesbiske eller homofile, sliter. Mest problematisk er det for unge gutter.

Økende samfunnsproblem.
- Hovedfunnet i undersøkelsen er at mobbing, vold og trusler mot unge homofile er et betydelig problem, og at det muligens også er et økende samfunnsproblem, sier Moseng.

Resultatene fra den unike undersøkelsen er helt i tråd med resultater fra tilsvarende undersøkelser i andre land. Derfor er forskeren ikke overrasket over de dystre resultatene.

Ikke overraskende er det først og fremst unge gutter som er voldsutsatt. Også blant heterofile er gutter mer utsatt enn jenter. Hvorfor halvparten av de unge homofile guttene er utsatt for trusler og vold, mens tilsvarende tall blant heterofile jevnaldrende er 35 prosent, gir undersøkelsen ikke sikre svar på.

- Noe av volden er nok motivert ut fra negative holdninger til homofile, sier Moseng.

Havner hos legen.

 Andelen homofile gutter som har opplevd voldsepisoder som krevde legebehandling, er fire ganger større enn tilsvarende andel blant heterofile. De unge er mer utsatt for vold og trusler enn noe eldre ungdom og voksne med samme seksuelle orientering.

- Det å forstå seg selv som homofil tidlig i tenårene, er assosiert med en betydelig større risiko for å bli mobbet eller slått, sier Moseng.

- Hvorfor?

- Vi kan ikke gi eksakte svar. Det er grunn til å anta at større grad av åpenhet om seksuell orientering kan føre til mer vold, sier Moseng.

Jevnaldrende angriper.
Det er først og fremst ungdom på samme alder som utøver vold mot homofile.

Én av tre homofile gutter opplyser at de er utsatt for vold fra ukjente ungdommer.

28 prosent sier de kjenner voldsmannen. Tilsvarende andel for heterofile gutter er henholdsvis 19 og 21 prosent.

Undersøkelsen avdekker også en sterk sammenheng mellom det å "henge rundt i byen" og vold.

- Det ser ut til at åpen homofil adferd ute på byen fører til voldsepisoder, men dette er sammensatt, sier Moseng.

Hun legger til at det i Oslo er utelivsarenaer og at tenåringer som beveger seg i Oslo som byrom, lettere kan unndra seg sosial kontroll. Ofte skjer også voldsepisodene i forbindelse med rus.

Slår barna sine.
Et annet særegent funn i undersøkelsen er det betydelige antall foreldre som utøver vold mot egne, homofile barn. 16 prosent av de homofile guttene har opplevd vold fra foreldre, mens bare to prosent blant heterofile gutter. Også søsken er i større grad voldelig mot homofile enn heterofile.

- Noe av det kan ha med homoseksuell orientering å gjøre, men det kan også ha sammenheng med vanskelige forhold i hjemmet generelt. Her trengs mer forskning, sier Moseng.

Deprimert.
Undersøkelsen avdekker også at unge homofile og lesbiske er mer deprimert enn andre, de føler i større grad at livet er et slit, de har større søvnproblemer og de tenker oftere på å avslutte livet fordi det oppleves som meningsløst.

-------

 

Sexlyst skrevet i genene
Rundt 70 prosent av oss bærer en genetisk variasjon som knyttes til lavere sexlyst, mens 20 prosent bærer genet som gir sterkere appetitt for sex, rapporterer israelske forskere.

 

Ingen grunn til å få panikk.

Lavere sexlyst betyr i dette tilfelle bare gjennomsnittlig fem prosent lavere seksuelt begjær enn gruppen med den mer potente versjonen av genet.

Forskerne rapporterer at dette er en liten, men statistisk sett signifikant forskjell.

 

Mange faktorer

Studien gir imidlertid ikke den fulle forklaringen på hvorfor sexlysten varierer.

Vårt begjær etter sex formes nok av flere gener, i tillegg til kulturelle forventninger, oppvekst og livserfaring.

Noen tidlige studier av tvillinger har også antydet at individuelle variasjoner av sexdrift kan være arvelige.

Så langt er imidlertid lite kjent om molekylært, genetisk design av menneskelig seksualitet.

Kunnskapen i den nye rapporten kan bidra til å redusere skamfullhet knyttet til lav eller høy sexlyst, mener forskerne.

 

Spørreundersøkelse

For å undersøke forbindelsen mellom sexlyst og variasjoner av et gen som kalles DRD4, delte de ut et spørreskjema til 148 mannlige og kvinnelige studenter.

Forskerne satte opp et poengsystem på spørreundersøkelsen, for å si noe om personenes begjær etter sex, hvor mye de ble tent av sex, og hvor gode de var til å ha sex.

- I praksis et mål på studentenes kåtskap, sier Richard Ebstein ved Hebrew University i Jerusalem, til tidsskriftet Nature.

Studentene svarte på spørsmål som:

Hvor viktig er sex i ditt liv?
Hvor ofte har du seksuelle fantasier?
Hvor ofte har du lyst til å ha sex?
Hvor ofte blir du seksuelt stimulert/opphisset?
Hvor vanskelig er det for deg å bli seksuelt stimulert/opphisset?
Hvor ofte har du problemer med tørrhet i skjeden eller ereksjonsproblemer?

 

Kontrollerer dopamin

Forskergruppen sammenlignet deretter resultatene av spørreundersøkelsen med deltagernes DRD4-gen.

Dette genet kontrollerer hjernens respons på dopamin, en kjemisk forbindelse som ofte knyttes til kroppens "nytelses-system".

Dopamin kan styre seksuell adferd hos dyr og mennesker, og dopaminkretsene i hjernen er med på å skape trangen til sex, mat og narkotiske stoffer.

Ereksjon hos rotter

Ideen om å se på akkurat dette genet oppstod etter en studie av medikament som blokkerte funksjonen til dette genet, hjalp til med å trigge ereksjon hos rotter. Denne studien ble offentliggjort i 2004.

Forskerne sammenlignet studentenes poengsum på spørreundersøkelsen med sammensetningen av hver enkelts DRD4-gen.

De fant ut at studentene med én bestemt versjon av genet hadde en gjennomsnittlig fem prosent lavere poengsum for seksuelt begjær enn de med en alternativ genvariant:

Resultatene antyder at rundt 70 prosent av befolkningen bærer lavbluss-genet, mens rundt 20 prosent bærer den litt mer høyantennelige versjonen.

Vet ikke hvordan

Forskerne vet ikke nøyaktig hva det er ved dette genet som gjør det i stand til å forsterke libido. Dopamin har nemlig veldig mange funksjoner i hjernen.

Enkelte ting tyder på at genet henger sammen med det å søke det nye og ukjente, slik at mennesker som har mer lyst på sex generelt sett er av typen som krever mer spenning i tilværelsen.

Dopamin kan også styre hvor kraftig hjernen reagerer på seksuelt opphissende stimuli, og utløser kroppslige reaksjoner som for eksempel en ereksjon.

Funnene stemmer blant annet med andre resultater som viser at pasienter som tar dopaminmedisiner mot Parkinsons sykdom også gjerne opplever en oppsving i sexlysten.

Funnet må reproduseres i en mye større gruppe før det kan bekreftes, skriver forskerne. Studien er publisert i tidsskriftet Molecular Psychiatry.

 

Dette nettstedet eies av: rgs-instituttet - Roy Gundersen - Kvadraturen Legesenter - Vestre Strandgate 32, 4612 Kristiansand       |      Webdesign: Svein Færøvig - www.video-effect.com